Maasto- ja ratakuvaus/ Terräng och bana/ Terrain and track

Maasto:

Maasto on hyvin laaja ja yhtenäinen alue. Peruskorkeuserot vaihtelevat 30-50 metriin, sisältäen erilaisia mäkialueita. On metsäisiä ja puolikallioisia mäkialueita. Aluetta rikkoo muutamat pienet lammet ja pienet hakkualueet, sekä muutamat alueella risteilevät metsäautotiet. Alueella on yksi kielletty istutettu hakkuuala, minkä lisäksi finaalin pidemmillä radoilla on pienet kielletyt peltoalueet. Kasvillisuus vaihtelee laajasti, on suojelualueen luonnontilassa olevasta metsästä karumpiin kallioalueen metsiin, sekä harvempiin hoidettuihin mäntymetsäalueisiin. Tiheämpi metsäalue vaihtelee muutamista notkoalueiden tiheiköistä, pienten oja-alueiden lisäksi muutamiin hoitamattomiin metsä alueisiin. Heinäisyyttä näin syksyllä on joissain alueilla enemmän, mutta pääasiassa maastoa hallitsevassa karummassa perusmaaperässä sitä ei juurikaan ole haittaavasti. Maasto on pohjaltaan koko alueella suhteellisen hyvä liikkua. Maaston suunnistuksellinen sisältö on siten varsin monipuolinen ja siten erinomaisesti soveltuva SM-pitkän matkan suunnistuksiin.

Radoista:

Karsinnat: Ne tarjoavat pääasiassa oman alueensa, etenkin pidemmillä radoilla ja myös lyhyemmillä radoilla radoista saa vain tämän maastotyypin edut finaaliin. Karsinnoissa on myös tarjolla pitkänmatkan luonteenomaisia pitempiä välejä ja tarkempia suunnistusosioita. Siten karsinnoissa on selvät suunnistushaasteet, ja ne tarjoavat mahdollisuuden päästä jatkoon A-finaaliin ja saada hyvän loppupään lähtöajan.

Finaaleissa: Maaston monimuotoisuus ja pitkät reitinvalintavälit sekä rytmittävät suunnistusosuudet tuovat radoille mielenkiintoisen haasteen. Merkittävää on, että D65 ja H80 sarjat ja niitä vanhemmat sarjat suunnistavat pääosin hyväkulkuisella suunnistettavalla mäkialueella. Ainoastaan kun tullaan lopussa mäkialueelta alas kohti maalialuetta, on hyvä olla hieman varovainen sama pätee karsinnoiss). Ratamestari Vesa Tielinen on linjauksillaan ja suunnistuksellisuudella pystynyt luomaan hyvät kaikille sarjoille vaihtelevat SM-pitkän matkan radat.

Iloisia ja nautinnollisia SM-pitkän matkan kilvoittelu hetkiä toivottaen!

Ratavalvoja
Pekka Pulkkinen
Joutsenon Kullervo